Join us on Facebook!

Niçin bu proje?

Kariyer fırsatları için kariyer gelişimi Lizbon stratejisinde eğitim ve öğretimde çok önemli bir yere sahiptir. Bu stratejinin bir parçası olarak, Konsey Avrupa Birliğinin eğitim ve öğretim sistemi için geniş ortak hedeflerle yola çıktı. Bu olay Konsey tarafından Mayıs 2009 yılında adapte edilen Eğitim Öğretimde Avrupa için Stratejik Çerçeve (ET 2010)'u takip eden ve 2001 yılında başlatılan Eğitim Öğretim 2010 Programı ile yapılıyor.

Bizim gelecekteki refahımızın çalışan nufusun yetenek ve bilgi zekasının artışına bağlı olduğuna dair geniş bir mutabakat vardır. Çalışanlara sunulan program genç insanların bireysel becerilerinin gelişmesine ve yeni ekonomide başarılarına izin veren farklı ve potansiyel olarak motive edilen öğrenme sitilleri ile değiştirilmiştir. 

Hızlı değişen dünyada, öğretmenlerden öğrencileri henüz var olmayan mesleklere hazırlamaları beklenmektedir. İşverenlerle ile çalışarak öğretmeler, öğrencilerinin mümkün olduğunca iş dünyasının deneyim ve güncel bilgilerinden faydalanmalarını sağlarlar.  İş verenlerle çalışma fırsatı öğrencilere hem spesifik hem de genel olarak, özellikle iş yerlerinde ihtiyaç duyulan beceri türleri hakkında bir ön görü verecektir. Müfredatta işverenlerin eğitime katılımı, öğrencilerin işverenlerin önem verdikleri gereksinimlerle yakından ilgili olan fonksiyonel beceri, kişisel öğrenme ve düşünme becerileri konularında kendilerini geliştirmelerine olanak sağlayacaktır.

Projenin sonuçları, Kurumsal Gönüllülük ve okullar arasındaki işbirliği yolları ve metotları ile ilgili  bir eğitim programı oluşturmak ve iş ve çalışma dünyasından Liselere Kurumsal gönüllülük fikrinin aktarılması methodları üzerine yöntemler setidir.

 
FaLang translation system by Faboba